Miskolc Déli Ipari Park nagyobb térkép

HU  EN  DE

Infrastruktúra

Az ipari park teljeskörű közműszolgáltatásokkal vehető igénybe. Kiemelkedő a geotermikus energia elérhetősége, amely egy zöld és költséghatékony megoldás fűtés, hűtés terén és egyéb ipari használatra, valamint közhasználatra.

Az ipari park infrastruktúra fejlesztése során 2014. évben megvalósult létesítmények:

 • Az M30 autópályát és a Pesti utat összekötő 304. sz. főúton körforgalmú közlekedési csomópont építésével az ipari park gyorsforgalmi útkapcsolata került megvalósításra.
 • A körforgalmú csomópont északi ága a Hejő-patakon épülő hídhoz csatlakozik, melyen keresztül átvezetendő feltáró úttal az iparterület közúti megközelítése biztosított.
 • A terület északi határában meglévő középnyomású gázvezetékről a fejlesztési igényeknek megfelelő gázenergia-ellátás került kiépítésre.
 • Az iparterület vízellátásának érdekében a Bogáncs utcán, a 304. sz. főút mellett, a betelepült gépjármű szalonnál meglévő ivóvízvezeték közötti új, DN 200 és D 315 méretű vezetékszakasz került megépítésre.
 • A keletkező szociális szennyvizek közüzemi hálózatba történő bevezetésének érdekében a területen szennyvízátemelő és nyomóvezeték létesült.
 • A csapadékvíz az épülő gravitációs, DN 1200 méretű csatornán és átemelőn keresztül keresztül került bevezetésre a terület déli határán a Hejő patakba. 
 • A Bogáncs utcával és a Budapest­­–Miskolc vasúti pályatesttel párhuzamosan haladó, 35 KV és 120 KV-os elektromos légvezeték-hálózatról transzformátorállomás telepítésével a felmerülő elektromosenergia-igények kielégítésére van lehetőség.

A terület közműtérképe nagyméretű pdf-dokumentumban »

Az ipari park infrastruktúra fejlesztése során a TOP-6.1.1-15 és TOP-6.1.1.-16 projektekből megvalósult létesítmények:

1. A Miskolc Déli Ipari Park területén:

 • Bogáncs utcai csomópont kialakítása
 • Közösségi közlekedés kiépítése buszmegállókkal, buszfordulóval, közvilágítással
 • Feltáró út aszfaltburkolattal
 • Csapadékvíz csatorna, valamint csapadékvíz átemelő és záportározó építése
 • Szerviz út kialakítása zúzottkő burkolattal
 • Gyalogosjárda megépítése az ipari parkok és a közelben lévő kereskedelmi központ között


2. A Miskolc Déli Ipari Park bővítési területén:

 • Hejő-patak mederrendezés
 • Feltáró út építése aszfaltburkolattal, körforgalommal, egyesített gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással
 • Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése
 • Szervíz út kialakítása zúzottkő burkolattal
 • Csapadékvíz-elvezetés biztosítása, záportározó építése
 • 20 kV-os villamosenergia légkábel kiváltása

A projektek átfogó célja a teljes terület közműellátottságának olyan szintű kiépítése, amely lehetővé teszi a leendő befektetők számára az új munkahelyeket teremtő, értékteremtő, gazdaságélénkítő, bevételt generáló beruházások megvalósítását.