Miskolc Déli Ipari Park nagyobb térkép

HU  EN  DE

Impresszum

www.midip.hu

Kiadja és működteti: Miskolc Holding Zrt.

KÉPVISELŐJE: Dukai Zoltán vezérigazgató | SZÉKHELY: H-3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3. | TEL.: +36 46 516-450 | E-MAIL: kapcsolatfelvétel | CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 05-10-000406 | BEJEGYZŐ BÍRÓSÁG: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság | ADÓSZÁM: 13778749-2-05 | WEB: www.miskolcholding.hu

felelős kiadó: a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója

Kapcsolat:

» levél a szerkesztőségnek | » levél technikai problémák esetén

Szerzői jogok, a tartalom használatának szabályai

A www.midip.hu oldalain található tartalom részben a szerkesztőség saját szellemi terméke, részben külső adatszolgáltatóktól, partnerektől származik. A külső adatszolgáltatóktól származó információk tartalmáért csak az elvárható szerkesztői gondosság határain belül vállalunk felelősséget.

A szerkesztőségi tartalom elkészítésénél alkalmanként külső forrásokat is használunk, a szokásos szabályok betartásával, a szabadon nem felhasználható anyagok esetében a forrás egyértelmű megjelölésével. Kérjük, hogy amennyiben bárki saját szellemi termékének, tulajdonának a www.midip.hu oldalain való helytelen, jogtalan használatát tapasztalja, ezt haladéktalanul jelezze a szerkesztőségnek, hogy ezt a nemkívánatos állapotot mielőbb megszüntethessük!

A www.midip.hu oldalain található tartalom az egyes elemeket, azok összességét, a megjelenés struktúráját és vizuális megjelenítését is ide értve a kiadó Miskolc Holding Zrt. szellemi tulajdona – a fentebb jelzett megszorításokkal, kivételekkel. A kiadó fenntart minden, a tartalom bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A jogtulajdonos Miskolc Holding Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének (beleértve az aktuálisan megjelenő hirdetéseket is) vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.midip.hu oldalai a fentebb leírtak szerint teljes egészében, minden elemükkel szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kiemelni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A www.midip.hu oldalairól értesüléseket átvenni csak a mindenkor érvényes szabályok betartásával, a honlapra való linkelhető hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Kivétel ez alól az általunk más forrásból, forrásmegjelöléssel átvett anyag, amelyeknél kérjük az eredeti forrást megjelölni.

Felhasználási feltételek & adatkezelés

Amikor Ön belép a www.midip.hu oldalra, egyúttal elfogadja a honlap használata során betartandó előírásokat, tudomásul veszi a látogatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A www.midip.hu használatára az interneten szokásos (írott és íratlan) szabályok vonatkoznak, de ezek közül néhányra külön is felhívjuk a látogatók figyelmét.

A www.midip.hu óvja a felhasználók adatait

Amikor Ön a www.midip.hu oldalait böngészi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (regisztrációs formula kitöltése) kerül birtokunkba. Az Ön személyes adatait a www.midip.hu portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.

Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően.

A www.midip.hu felhasználói adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt – a felhasználó belegyezése nélkül –, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. Ez alól kivételt csak a törvényben előírt esetek képeznek.

A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának érdekében. A www.midip.hu oldalainak megtekintésekor, az azokon elérhető szolgáltatások használatakor látogatóink személyi adatai biztonságban vannak. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy azoknál a szolgáltatásoknál, amelyeket a felhasználó a www.midip.hu -ról indulva, de valójában már egy másik szolgáltató saját honlapján vesz igénybe, a harmadik fél által előírt szabályok, illetve vállalt kötelezettségek az érvényesek. A www.midip.hu üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy látogatóinkat kizárólag megbízható szolgáltatók honlapjára irányítsuk át, de a más honlapokon történő adatkezelésért nem vállal felelősséget.

A honlap használatával, adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal: levél a szerkesztőségnek »